Algemene voorwaarden

Al onze diensten leveren wij onder onze algemene voorwaarden. Gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 22 juni 2006,
aktenummer 50/2006, ter vervanging en opvolging van de eerder door Koninklijk Nederlands Vervoer gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer d.d. 20 maart 2003, aktenummer 31/2003.

Klik hier
om het PDF bestand van onze algemene voorwaarden te bekijken.