Disclaimer

Geukes Taxi heeft de verstrekte informatie op deze website zorgvuldig samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan echter niet worden ingestaan.

Aan de berekening van Taxi ritten kunnen geen rechten worden ontleend. Ritprijzen zijn indicatief. Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De via de website verkregen gegevens zullen door Geukes Taxi worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen met zorg worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Geukes Taxi is op generlei wijze verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitlatingen van derden op deze website.

Overname, vermenigvuldiging of het op enige wijze publiceren van de op deze website afgebeelde gegevens, zoals teksten, handelsnamen en logo’s, is zonder voorafgaande toestemming van Geukes Taxi – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – verboden.

2011 Geukes Taxi, alle rechten voorbehouden